Landskapsdesign

Bygge vei til hytta

Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker å bygge vei på egen tomt frem til hytta? Du må sende byggesakssøknad til. Hytteeierne var lei av å måtte frakte varer og gods til og fra hytta langs en enkel sti. De bestemte seg like godt for å anlegge en kjørbar vei i. Hei, vi skal bygge et nytt hus på ny tomt, og noe av det vi må først er å lage vei inn til tomta.Søknad om veg til fritidsbolig

Bygge vei til hytta

Jeg la 100 meter vei frem til hytta for 4-5 år siden. Hvordan kan jeg best lage en vei her med grus (ikke asfalt). Om det er større trafikk på trådstarters vei enn til vår hytte, så er det kanskje ikke. Dette skjer både som enkeltsøknader (dispensasjonssaker) og gjennom. Vei, helst vinterbrøytet, helt fram til hytta er ett av kravene som i dag stilles av.

Det var mye slit og mange tunge bører for å fram byggematerialer til hyttene. Følgelig er det ikke adgang til å iverksette byggetiltak før slik tillatelse foreligger.

Saksbehandler: tor falck arkiv: bygg 155

Bygge vei til hytta

Dette er nok et vanskelig spørsmål å svare på, men jeg vil bare ha en idè om prisbildet. Vi har en hytte som er ca 100 m fra vei. Si at jeg har en hytte eller jordbruksområde 100 meter vest for denne veien. Jeg ønsker å lage en 100 meter lang stikkvei eller sidevei eller hva.

Tiltakshaver opplyser i søknad at de ønsker å bygge bilvei fordi de etter hvert er. Ingrid Mortensen søker om å anlegge vei halvveis opp til hytte i Sørfjorden. Har en hytte som vi til nå har benyttet en annen privat skogsvei for adkomst til hytten. Denne veien kan vi nå ikke benytte oss av. Aurskog-Høland Bygdeservice har fått i oppdrag å rive en hytte på Geitøya i Hemnessjøen, de skal også. Det søkes om å anlegge veg til hytte ved Veslesetervannet.Tiltaket krever også dispensasjon fra kommuneplanen forbud mot all bygge – og. Det er ikke tinglyst noe veirett for meg, men jeg har fått byggetillatelse og hytten er omtrent ferdig. Veien har mange brukere og min ferdsel er. Nordmenn vil helst ha hytte mindre enn to timers kjøring hjemmefra, viser en ny undersøkelse.

Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Ligger eiendommen din langs riks- eller fylkesvei må du huske å sjekke med.Hvordan bygge hytte på en øy uten vei

Det er jo mange som bygger hytte uten vei, men hvordan løser man dette. Har ikke erfaring med å bygge uten veitilkomst dessverre eller. Vi engasjerer oss daglig for å gjøre det lettere å planlegge, kjøpe og bygge hytte. Statskog- Søknad om atkomstvei til hytta Blåsenborg. Dersom du skal bygge hytte selv, må du enten kjøpe en godkjent tomt eller søke. Vei og parkering i hytteområder er ofte avhengig av rettigheter over andres.

Vi har hatt mange saker hvor ei eldre hytte mangler kjøreveirett helt frem til. Byggesakskontoret vurderer å anmelde en hytteeier på Lianhaugen som ulovlig har anlagt en nærmere 100 meter lang vei frem til hytta. Husk at Lundhytta hjelper deg gjennom hele prosessen, fra planlegging til. Når man skal bygge ny hytte kan det være en god idé å samarbeide med en. ULOVLIG Hytteeieren startet med å bygge vei til hytta i Vika (bildet), men. Hyttelivet skal, i likhet med byggeprosessen, begynne med gode opplevelser. Vi hjelper deg med å finne den hytta du ønsker deg. VEISTRID: Tidligere statsminister Kåre Willoch er kommet i en bitter.Willoch får ja til ønsket om å få bygge vei helt fram til hytta.