Husdesign

Dimensjonering av taksperrer

Vi skal ha en pulttak som går over 9,2 meter fra det laveste til det høyeste punktet. Vi har ikke bærende konstruksjon eller usikker ift bærende. Dette bladet inneholder anvisninger for dimensjonering og utførelse av taksperrer av konstruksjonstrevirke og limtre. Bladet inneholder også anvisninger for.C04-lhe-jr-r01 beregning av takbjelker

Dimensjonering av taksperrer

Forutsetninger: Sperrer med opplegg på yttervegg og mønedrager. Dimensjonering (NBI 525.814 Taksperrer av tre). Tabell 21 b angir dimensjonering av taksperrer i enkle takkonstruksjoner. Vinkel kutt 58° Avstanden fra kanten takbjelkene før vasket ned 100 mm.

Beregning for Taksperrer med bæring. Vinkel: Total bredde: Utstikk: Høyde på sperre: Vegg bredde: Tast inn vinkelen i grader.

Dimensjonering av taksperrer

Sperretabeller for I-bjelker med spon i steget, Sperretabeller for I-bjelker med OSB i steget. Alle laster dekomponeres loddrett på og parallelt med takflaten. Lastene parallelt med takflaten. Bjelker dimensjonert etter denne anvisningen blir blant annet brukt som hovedbjelker for opplegg av taksperrer og bjelkelag, bæring over vinduer. Vi har to limtrehåndbøker i PDF, med informasjon om hvordan du dimensjonerer og konstruerer med limtre. Hvis du er usikker på hvordan du skal dimensjonere.

Velg styrkeklasse og senteravstand mellom bjelker. Maksimal lysåpning (spenn) beregnes. Tabellen er utdrag fra byggedetajer 522. Bjelkelag av konstruksjonsvirke. VIDEO: Uansett hvilken takbelegning du velger, må det måles opp til lekter på alle sperrene.Tømreren har et lite knep som gjør den jobben enklere. Oppdraget inkluderer materialberekning, dimensjonering av taksperrer, nødvendig vindavstiving og forankring. Taksperrer legges med senteravstand 600 mm og isoleres med Rockwool Flexi.

Sintef teknisk godkjenning

Dimensjonering av taksperrer

Elementlengder og dimensjonering av taksperrer og takbjelker tilpasses hvert enkelt byggeprosjekt. Elementer leveres fra fabrikk med undertak. Takkonstruksjoner må dimensjoneres i forhold til snølast. Optiform Undertak montert parallelt med taksperrene.