Personvernregler

Ditt privatliv er veldig viktig for oss. Derfor har vi utviklet denne policyen for at du skal forstå hvordan vi samler inn, bruker, kommuniserer og avslører og benytter personlig informasjon. Følgende beskriver vår personvernpolicy.Før eller på tidspunktet for innhenting av personlig informasjon, identifiserer vi hvilke formål informasjonen blir samlet inn.
Vi samler inn og bruker personlig informasjon utelukkende med det formål å oppfylle de formålene som er spesifisert av oss og for andre kompatible formål, med mindre vi innhenter samtykke fra den berørte personen eller etter loven.
Vi vil bare beholde personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle disse formålene.
Vi samler inn personlig informasjon på lovlig og forsvarlig måte og, når det er hensiktsmessig, med kunnskap eller samtykke fra den berørte personen.
Personlige data bør være relevante for de formålene de skal brukes til, og i den utstrekning det er nødvendig for disse formål, bør de være nøyaktige, komplette og oppdaterte.
Vi vil beskytte personlig informasjon med rimelige sikkerhetssikringer mot tap eller tyveri, samt uautorisert tilgang, avsløring, kopiering, bruk eller modifikasjon.
Vi vil gjøre kunden tilgjengelig tilgjengelig for informasjon om våre retningslinjer og praksis knyttet til håndtering av personlig informasjon.
Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet i samsvar med disse prinsippene for å sikre at konfidensialiteten til personlig informasjon er beskyttet og vedlikeholdt.